Productie van groen gas

De Boekelermeer is weer een duurzaam bedrijf rijker. Op 26 augustus 2022 sloeg circulair specialist Sustenso de eerste paal voor de bouw van een bedrijfspand dat ruimte biedt aan een vergister. Hiermee wordt groen gas geproduceerd. Het pand komt midden in het Energy Innovation Park in Alkmaar te staan. In gesprek met Hans van der Weide, CEO, over de ambitie van dit innovatieve bedrijf om restafval in het milieu te beperken en het leveren van groen gas.

Strategisch en volop kennis

De keuze voor De Boekelermeer als locatie voor de bouw van een vergister, heeft meerdere redenen. Enerzijds heeft dat te maken met de aanwezigheid van duurzame bedrijven, anderzijds met de infrastructuur. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er groenstromen voorradig zijn om de vergister, die draait op organisch materiaal, in gang te zetten. Het scheelt veel transportbewegingen dat Sustenso vlakbij GP Groot gevestigd is. Hans van der Weide: “Wat belangrijk is in de samenwerking met duurzame partijen is dat je gebruik kunt maken van elkaars reststromen. Sustenso heeft CO2 over bijvoorbeeld. Om het zoveel mogelijk circulair te maken, gaan we het gesprek aan met verschillende partijen. Wie kan deze reststromen gebruiken? Doordat er veel kennis in de omgeving aanwezig is, vind je daar veel makkelijker een oplossing voor. Daarnaast is De Boekelermeer een hele strategische plek voor ons, zo vlak bij de snelweg. Zeker als de extra aansluiting in de toekomst gerealiseerd wordt. Kortom, dit is een geweldige plek.”

Betekenis voor de regio

De biovergister komt ten zuiden van TAQA aan de Diamantweg 39 in Alkmaar. De nieuwe kavel bestaat uit 1,5 hectare, waar drie grote silo’s worden gebouwd. Elke silo heeft een diameter van 30 meter. Van der Weide: “De opslag van de groenresten gebeurt inpandig om de energieresten goed te kunnen bewaren. Het merendeel is groenafval waarmee de vergister vervolgens van binnenuit wordt gevuld. Zo geeft het ook geen overlast, bijvoorbeeld door stuiven of geur.” Om het aantal transportbewegingen te beperken, halen GP Groot en Sustenso het groenafval op bij tuinders uit de omgeving van Alkmaar. Dit bestaat uit afval van de glastuinbouw, cacaoresten, graanresten en bermgras.

Samenwerking

Over de samenwerking met de gemeente Alkmaar is Van der Weide enthousiast: “Vanaf het moment dat we rond de tafel zijn gegaan, met alle mensen die een rol spelen bij de ontwikkeling van onze fabriek, ging het als het ware vanzelf. Een ieder droeg daar aan bij vanuit zijn expertise.”

Ambitie

De vergister gaat naar verwachting in juni 2023 in productie. Deze innovatieve installatie heeft een capaciteit van 100.000 ton groen afval per jaar. Daarmee kan uiteindelijk ca. 8 miljoen m3 groen gas worden geproduceerd. Van der Weide: “In eerste instantie gaan we 4 miljoen m3 groen gas maken. We bouwen het met beleid op en kunnen vervolgens opschalen tot 8 miljoen m3. Er is een enorme behoefte aan gas. Het groene gas wordt toegevoegd aan het grijze gas, dat voortkomt uit oude fossiele brandstoffen. Maar hoe meer groen gas we kunnen maken, hoe meer dat bijdraagt aan maatschappelijke en duurzame doelstellingen.”