GP Groot

GP Groot: NXT-station is “het tankstation van de toekomst”

GP Groot brandstoffen en oliehandel is actief als leverancier van brandstoffen en smeermiddelen in de zakelijke markt en exploitant van tankstations. De in Heiloo gevestigde onderneming is onderdeel van de GP Groot-groep die naast brandstof en oliehandel actief is op het gebied van inzameling en recycling en infra en engineering. De 100 jaar bestaande onderneming is met name actief in West- en Noord-Nederland.

De Boekelermeer is de meest geschikte locatie voor ons NXT-station
Door uitdagingen op het gebied van klimaat en luchtkwaliteit groeit de vraag naar minder milieubelastende mobiliteit. Er zijn goede alternatieven voor benzine en diesel beschikbaar, echter is de verkrijgbaarheid ervan nog niet optimaal. NXT is een nieuw brandstoffen- en energieconcept, dat op initiatief van GP Groot is ontwikkeld. NXT is hét concept voor minder milieubelastende mobiliteit, waarbij de brandstoffen die op de locatie worden aangeboden, aansluiten bij de behoefte in de regio. In Alkmaar is er een substantiële vraag naar LNG (Natural Liquefied Gas), oftewel vloeibaar gas. Vandaar dat dit type brandstof, in samenwerking met Rolande wordt aangeboden op de Boekelermeer.

Dat het duurzame NXT-tankstation gevestigd moest worden op dit innovatieve bedrijventerrein was voor ons een logisch besluit, aldus Pieter Talsma. “De lokale initiatieven met betrekking tot duurzame energie door verschillende instanties staat hier hoog in het vaandel. Daarnaast willen een aantal vervoerder en verladers graag overstappen naar duurzame alternatieven, waaronder ons eigen inzamel bedrijf. Op termijn willen we de door GP Groot ingezamelde stromen omzetten naar energie en dan is een locatie dichtbij ons inzamel terrein een pré, er zijn al bedrijven gevestigd die mogelijk biogas kunnen produceren. Tot slot biedt de groei van het bedrijventerrein nog meer initiatieven op duurzaam gebied mogelijk. Alles bij elkaar maakt de Boekelermeer de meest geschikte locatie voor ons station.”

Innovatief en duurzaam karakter
De markt verandert. Maar de brandstoffen markt blijft achter. Zo spelen andere partijen in op 1 brandstofsoort. GP Groot biedt met het NXT-station, hét tankstation van de toekomst, meerdere duurzamere brandstoffen aan. Pieter Talsma: “Door de mogelijkheid om de luifels modulair op te bouwen, is het NXT-station eenvoudig uit te breiden. Dit is een voordeel bij groeilocaties, zoals de Boekelermeer. Door de toepassing van zonnepanelen, energiezuinige equipment en LED verlichting is het tankstation zelfvoorzienend. En sluit het station goed aan op onze ambities om het innovatief energiecluster op de Boekelermeer uit te bouwen.”

“Op dit moment onderzoeken we de mogelijkheid tot het aanbieden van waterstof. Het betreft groene waterstof opgewekt uit windenergie. Dit heeft positieve effecten voor de bedrijven die op de Boekelermeer zijn gevestigd. Zij kunnen als eerste overstappen op deze zeer duurzame brandstof hetgeen beter is voor de algehele leefomgeving en voor hun MVO prestatie”, vertelt Talsma.

De ervaring en toekomst
“De ervaring leert dat de overstap naar bijvoorbeeld LNG vaak langer duurt dan voorzien, al hadden we dit deels ook verwacht. Bij GP Groot rijden inmiddels een aantal voertuigen op LNG en de ervaringen daarmee zijn louter positief. Ook krijgen we veel positieve reacties op de uitstraling van het NXT tankstation”, aldus een enthousiaste Talsma. Inmiddels is het 2e NXT tankstation operationeel en gevestigd in Westzaan, wordt het 3e op dit moment gebouwd in Dronten en zijn er vergevorderde plannen voor een 4e en 5e locatie.