HVC

HVC ruim 25 jaar bron van energie

HVC is in april 1991 opgericht, 2 jaar later werd de eerste paal van de afvalenergiecentrale op de Boekelermeer in Alkmaar geslagen. Sindsdien is er veel veranderd. HVC heeft zich ontwikkeld van een pure afvalverwerker naar een overtuigd nutsbedrijf waar hergebruik van waardevolle grondstoffen uit afval en het opwekken van (duurzame) energie centraal staat.

 

Een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (46 gemeenten en 6 waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en inwoners (HVC KringloopEnergie). Verder ondersteunt HVC gemeenten om lokaal te verduurzamen via zonne- en windenergie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind.

 

Samen met gemeenten en waterschappen wil HVC bijdragen aan een leefbare omgeving voor nu en in de toekomst. Wij geloven namelijk in een circulaire maatschappij, waar grondstoffen behouden blijven voor hergebruik en recycling en energie duurzaam wordt opgewekt.

 

Duurzaam bedrijventerrein Boekelermeer
De afvalenergiecentrale van HVC in Alkmaar is gevestigd op het duurzaam bedrijventerrein de Boekelermeer. Bedrijven op de Boekelermeer zijn aangesloten op het warmtenet van HVC. Door de aansluiting op het warmtenet verbranden deze bedrijven geen fossiele brandstoffen meer om hun panden te verwarmen. De HVC afvalenergiecentrale is als het ware hun gezamenlijke cv-ketel. Dat is winst voor het milieu en voor de bedrijven die er gebruik van maken: lagere CO2-uitstoot en ontzorging op gebied van warmtevoorziening.

 

Windmolen DECRA
Windmolen DECRA is de vierde windmolen op het industrieterrein de Boekelermeer in Alkmaar. De windturbine is gerealiseerd door HVC en gefinancierd door DECRA (Duurzame Energie Coöperatie Regio Alkmaar). Met de exploitatie ervan wordt een bijdrage geleverd aan de regionale opgave voor productie van duurzame energie. DECRA is een revolverend fonds waarin HVC participeert met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum en Heerhugowaard. Doel van de coöperatie is het aanjagen van duurzame energieproductie in de regio om vervolgens behaalde winsten te investeren in nieuwe energieprojecten.

 

HVC Kringloopenergie
De groene energie die HVC maakt uit het niet recyclebare restafval uit de grijze container van inwoners wordt al 10 jaar geleverd aan gemeenten voor hun gemeentelijke gebouwen, straatverlichting en zwembaden. Sinds vorig jaar levert HVC ook elektriciteit en gas aan consumenten: HVC KringloopEnergie.